Riešenia v energetickom sektore

Analytická akadémia Tech Data

Header img utility 67fe33a657a1a7bde51c00afd7b10b1c2a8b692d45c81feb451df2f2581c9a61

Spoločnosti, ktoré poskytujú služby v oblasti komodít sa musia vyrovnávať so zmenami v obchodných modeloch, nepretržitým riešením otázok nákladov a novými požiadavkami zákazníkov.

Dodávatelia energií spravidla disponujú veľkým množstvom aktív a nehnuteľností a prevádzkujú rozsiahlu infraštruktúru zahŕňajúcu elektrárne, úpravne vody, distribučné siete, energetické rozvodné siete, vodovody, ako aj riešenia na správu kompletných inžinierskych sietí.

Správa aktív v energetickom sektore

Stiahnite si eBook bezplatne.

Utility bg1 cover 03ef1aac15a2e72ceb77bba25777bbc29f80b3e2643d2e6e2c27f10e64dad8ba

Utility block1 heading ee0ec990aa957604287655307ab88f736a1a67379915705efd854012ba9b3824Správa aktív v energetickom sektore

Vývoj v odvetví prináša nové typy zdrojov energie a riadiacich systémov a dodávateľské spoločnosti a distribútori musia hľadať nové spôsoby, ako lepšie plánovať využívanie infraštruktúry a sietí. Náklady na údržbu, prevádzku a obnovu infraštruktúry sa snažia udržať čo najnižšie, aby bola cena dodávaných energií (plyn, elektrina, voda atď.) pre spotrebiteľov dostupná. Riešenia na správu aktív pre dodávateľov energií pomáhajú týmto organizáciám posúdiť vhodnosť investícií, analyzovať rentabilitu, plánovať údržbu a modernizáciu a zároveň identifikovať potenciálne problémy.

Správa aktív a monitorovacie činnosti pomáhajú dodávateľom energií pri prechode do novej éry prepojených služieb. Využitie potenciálu inteligentných technológií a internetu vecí (Internet of Things – IoT) umožňuje dodávateľom energií vykonávať prediktívnu údržbu a monitorovať zdroje podľa stavu a zaistiť tak optimálnu prevádzku dodávateľských systémov a sietí a cenovú dostupnosť služieb pre firmy a domácnosti.

Vyplňte formulár a bezplatne si stiahnite eBook alebo referenciu.

  • Správa aktív v energetickom sektore - eBook
  • Správa aktív v energetickom sektore - referencia

Big Data v energetickom sektore

Stiahnite si eBook bezplatne.

Utility bg2 cover 04a75e13f4ef583a3622e97fbf6869a03baee9c082041ebb8b5ce27120d12224

Utility block2 heading 6acd6e7ef54dcd31c5b83124cfd817db1f7545259de3f3e63a76144b65844ab9Big Data v energetickom sektore

Keďže čoraz viac spotrebiteľov je pripojených na integrované rozvodné siete s monitoringom služieb v reálnom čase, dodávatelia energií môžu na základe zhromaždených údajov zhodnotiť, ako dodávajú svoje komodity na trh. Analýza veľkého objemu údajov v energetickom odvetví pomáha dodávateľom zmapovať obdobia najvyššej a najnižšej spotreby, určiť najefektívnejší spôsob pripojenia na rozvodné siete a infraštruktúru a dokonca aj monitorovať fakturáciu spotrebiteľov a vzorce správania pri platení faktúr.

Tieto možnosti otvárajú nevídané príležitosti pre odbytové oddelenia firiem v energetickom sektore. Dodávatelia, ktorí zvládnu úspešne, rýchlo a inteligentne extrahovať a analyzovať informácie o spotrebiteľoch, budú prví, ktorí dokážu osloviť nových zákazníkov, udržať si ich lojálnosť a profitovať z pozitívnych referencií a odporúčaní zákazníkov.

Vyplňte formulár a bezplatne si stiahnite eBook alebo referenciu.

  • Big Data v energetickom sektore - eBook
  • Big Data v energetickom sektore - referencia
Vyplnením formulára súhlasíte s použitím vašich údajov pre komerčné účely Tech Data s.r.o

Potrebujete poradiť?

Navštívte násZákladné informácie a dôležité
kontakty.