Riešenia vo výrobnom odvetví

Analytická akadémia Tech Data

Header img manufactoring 036ba27a8cf5312283018c57949fc52bcd56856e87a554f97f0d8db4a3047efb

V tomto vysoko konkurenčnom odvetví musia spoločnosti využiť všetky dostupné zdroje informácií a na základe analýzy dát získať komplexný pohľad na kritické obchodné a výrobné procesy.

Výrobné podniky disponujú veľkým množstvom fyzických aktív a musia spravovať rozsiahlu infraštruktúru, od výrobných liniek až po monitorovacie zariadenia a zásobovaciu infraštruktúru potrebnú na podporu prevádzky závodov.

Správa aktív vo výrobnom odvetví

Stiahnite si eBook bezplatne.

Manufacturing bg1 cover 7432a431046f8e299d46573e68a1e07c19a5023353888e0462a729dce6d89b02

Utility block1 heading ee0ec990aa957604287655307ab88f736a1a67379915705efd854012ba9b3824Správa aktív vo výrobnom odvetví

S nástupom robotiky, čoraz efektívnejších strojov a internetu vecí (Internet of Things – IoT) sú výrobné podniky čoraz závislejšie od technológií. Tieto podniky potrebujú stále lepšie technológie a infraštruktúry, aby dokázali zmapovať fungovanie strojov, sledovať ich efektívnosť či prípadné predvídané poruchy a plánovať údržbu a budúce investície do nových strojov a zariadení.

Správa aktív a monitorovacie činnosti pomáhajú výrobcom čeliť výzvam a využiť príležitosti pri prechode do novej éry prepojených služieb. Vďaka využitiu potenciálu inteligentných technológií a internetu vecí môžu výrobcovia vykonávať prediktívnu analýzu údržby a monitorovanie zdrojov podľa stavu, čo im umožní zaistiť optimálne fungovanie ich výrobných liniek a dodávanie tovaru včas a v rámci rozpočtu.

Vyplňte formulár a bezplatne si stiahnite eBook alebo referenciu.

  • Správa aktív vo výrobnom odvetví – eBook
  • Správa aktív vo výrobnom odvetví - referencia

Riadenie výkonnosti vo výrobnom odvetví

Stiahnite si eBook bezplatne.

Manufacturing bg2 cover 703e8611d62a9b1d83fb696e678f6393701e7843a3a22f9ee4d9e00705124d94

Manufactoring block2 heading d9f8cceaaf4616c578ff84025a822c92def5c16813dc7c0a694aa1921131b41dRiadenie výkonnosti vo výrobnom odvetví

Výroba zahŕňa celý rad procesov vytvárajúcich obrovské objemy informácií, ktoré treba spracovať a ktoré musia posúdiť rôzne skupiny pracovníkov. Informácie o tom, či zamestnanci, stroje a procesy spĺňajú výkonnostné ciele, sú kriticky dôležitou súčasťou úspešného riadenia výroby.

Nástroje na riadenie výkonnosti pomáhajú výrobcom zhodnotiť a zdôvodniť náklady a investície do výroby tovaru a kontrolovať, či sa vyrábaný tovar dodáva na trh nákladovo efektívnym spôsobom a či sa zásoby naozaj predávajú a vytvárajú zisk. Na monitorovanie a hodnotenie všetkých týchto aspektov výroby a dodávania výrobkov potrebujú podniky nástroje na riadenie výkonnosti, ktoré im pomôžu pri zbere, analýze, vizualizácii a vykazovaní informácií spôsobom, ktorý pomôže zefektívniť a zvýšiť výkonnosť a produktivitu.

Vyplňte formulár a bezplatne si stiahnite eBook alebo referenciu.

  • Riadenie výkonnosti vo výrobnom odvetví – eBook
  • Riadenie výkonnosti vo výrobnom odvetví - referencia

Kognitívne zhromažďovanie údajov

Stiahnite si eBook bezplatne.

Manufacturing bg3 cover c3b7f4467fe197e73c3d6d226c391a0f144cd81ae3bf771b21c682cea8efb65b

Financial block3 heading d01b8cc77d0fdf0f321d02528a33ac4d7c0383c25ef02438b8a0beae67165ea6Kognitívne zhromažďovanie údajov

Operátori výrobných liniek potrebujú prístup k údajom z archivovaných dokumentov, aby mohli pohotovo reagovať na dopyty zákazníkov a dodávateľov. K dispozícii musia byť údaje z objednávok, fakturačných výkazov, evidencie zásob, starších a aktuálnych faktúr a iné. V dnešnom výrobnom odvetví už nestačí len obrátiť sa na jednotlivé oddelenia a závody, či už osobne alebo telefonicky. Zákazníci a obchodní partneri očakávajú, že výrobné podniky môžu pristupovať k obsahu kdekoľvek a na požiadanie.

Výrobné podniky preto potrebujú riešenia na kognitívne zhromažďovanie údajov a správu dokumentov, ktoré umožňujú prístup k širokej škále dokumentov, ich uchovávanie, kategorizáciu podľa dôležitosti a podľa požiadaviek reportingu a bezpečné zdieľanie dokumentov s viacerými pracoviskami či dodávateľmi.

Vyplňte formulár a bezplatne si stiahnite eBook alebo referenciu.

  • Kognitívne zhromažďovanie údajov – eBook
  • Kognitívne zhromažďovanie údajov - referencia
Vyplnením formulára súhlasíte s použitím vašich údajov pre komerčné účely Tech Data s.r.o

Potrebujete poradiť?

Navštívte násZákladné informácie a dôležité
kontakty.