Riešenia pre odvetvie financií a poistenia

Tech Data Analytics Academy

Header img financial 034933eb4e20cbd27abb4a9e8ab3ed7733714245e9b3672cad6292e5346bb5e5

Digitálna ekonomika, narastajúci objem informácií a stále väčšia regulácia vytvárajú silný tlak na spoločnosti v odvetví financií a poistenia, aby zaviedli nové riešenia a nové obchodné modely.

Naučte sa reagovať na neustále sa meniace očakávania a správanie zákazníkov, identifikovať podvody, poskytovať svojim zákazníkom kvalitné služby a zároveň spĺňať ich rastúce špecifické požiadavky, zvyšovať svoje zisky a vždy byť o krok pred konkurenciou.

Prehľad o zákazníkoch v odvetví financií a poistenia

Vyberte si eBook alebo infografiku a stiahnite si ju bezplatne.

Financial bg1 cover ed3bd0613504388752499c821a416ae6ef00bd36a075a45b23c159e0e72d8cec

Financial block1 heading 48d680f75485de8d5e909e0032c61be7db72bf81c443f6f2571648335f782c3fPrehľad o zákazníkoch v odvetví financií a poistenia

Očakávania zákazníkov sa neustále menia. Platí to aj v prípade ich komunikácie so spoločnosťami v odvetví financií a poistenia. Nové fenomény, ako napríklad internet vecí a oveľa častejšie využívanie mobilných zariadení a webových služieb, zmenili spôsob, akým zákazníci prichádzajú do kontaktu so svojimi bankami, obchodníkmi s cennými papiermi, finančnými poradcami a poisťovacími spoločnosťami. Zákazníci požadujú relevantné a rýchlo doručené informácie.

Ak majú spoločnosti v oblasti financií a poistenia spĺňať požiadavky svojich zákazníkov, musia poskytovať prispôsobené služby, ktoré vyhovujú potrebám rôznorodej demografickej štruktúry trhu. Svoje služby musia poskytovať prostredníctvom viacerých kanálov – od klasického predaja v „kamenných“ pobočkách cez online služby až po mobilné služby. Pre banky a poisťovne je kľúčovou výzvou poskytovanie zmysluplných produktov a služieb takým spôsobom, ktorý spĺňa potreby zákazníkov bez toho, aby bolo potrebné komunikovať s každým klientom individuálne.

Vyplňte formulár a bezplatne si stiahnite eBook, infografiku alebo referenciu.

  • Prehľad o zákazníkoch v odvetví financií a poistenia – eBook
  • Prehľad o zákazníkoch v odvetví financií a poistenia – referencia
  • Prehľad o zákazníkoch v odvetví financií a poistenia – infografika

Riadenie rizík a odhaľovanie podvodov v odvetví finančníctva a poisťovníctva

Vyberte si eBook alebo infografiku a stiahnite si ju bezplatne.

Financial bg2 cover 4d5b6930a2e689a2d3a285a25a5e625020be6ec36e53dc11ca797600d8a5a3b6

Financial block2 heading ebc92346041a8a12e973d568d4c5cee840e2d80ad94dfdf654c24b4cddd1fc08Riadenie rizík a odhaľovanie podvodov v odvetví finančníctva a poisťovníctva

Podvody predstavujú v odvetví financií a poistenia neustále narastajúcu hrozbu. Súčasný zosieťovaný svet síce ponúka zákazníkom množstvo nových, výhodných spôsobov komunikácie s bankami a poisťovňami (napríklad online bankovníctvo, mobilné bankovníctvo, elektronické objednávanie produktov a nakupovanie), ale tie isté nástroje poskytujú zločincom a ľuďom s nekalými úmyslami možnosti zaútočiť na nič netušiacich zákazníkov.

Podvody a súvisiace riziká každoročne zvyšujú neoprávnené náklady na podnikanie. Pritom nejde len o finančné prostriedky alebo majetok odcudzený hakermi alebo podvodníkmi, ale aj o poplatky spojené s vyšetrovaním, právnou podporou a nápravnými opatreniami na ochranu dobrého mena spoločnosti. V súčasnosti je kľúčovou výzvou pre banky a poisťovne získať náskok v monitorovaní a predvídaní trendov týkajúcich sa podvodov a rizík.

Vyplňte formulár a bezplatne si stiahnite eBook, infografiku alebo referenciu.

  • Riadenie rizík a odhaľovanie podvodov v odvetví financií a poistenia – eBook
  • Riadenie rizík a odhaľovanie podvodov v odvetví financií a poistenia – Referencia
  • Riadenie rizík a odhaľovanie podvodov v odvetví financií a poistenia – infografika

Kognitívna správa dokumentov v odvetví financií a poistenia

Vyberte si eBook alebo infografiku a stiahnite si ju bezplatne.

Financial bg3 cover 221513d62157833fd9364a5298a9681280b735a44d169c75fbc63212121facb7

Financial block3 heading d01b8cc77d0fdf0f321d02528a33ac4d7c0383c25ef02438b8a0beae67165ea6Kognitívna správa dokumentov v odvetví financií a poistenia

Úspešnosť finančných a poisťovacích inštitúcií a poskytovanie kvalitných služieb klientom vo veľkej miere závisí od informácií, ktorými tieto spoločnosti disponujú. To znamená, že tieto spoločnosti musia byť schopné veľmi rýchlo pristupovať k archivovaným dokumentom a okamžite reagovať na požiadavky svojich zákazníkov týkajúce sa širokej škály osobných záznamov, akými sú: výpisy z účtu, stav účtu, záznamy týkajúce sa bezpečnosti, doklady o reklamáciách atď. V prostredí súčasných finančných a poisťovacích trhov už nestačí prehrabávať sa v papierových dokumentoch ani vybavovať požiadavky klasickou poštou. Obchodní partneri od pracovníkov svojich bánk, obchodníkov s cennými papiermi a poisťovní očakávajú, že budú schopní vyhľadať požadovaný obsah kedykoľvek a na požiadanie.

To znamená, že podniky v odvetví financií a poistenia musia poskytovať zákaznícky orientované riešenia, ktoré umožňujú ukladať širokú škálu dokumentov a pristupovať k nim, kategorizovať tieto materiály podľa dôležitosti a podľa požiadaviek vyplývajúcich z predpisov a garantovať bezpečnosť týchto dokumentov pri ich zdieľaní v rámci rôznych oddelení podniku a takisto s obchodnými partnermi.

Vyplňte formulár a bezplatne si stiahnite eBook, infografiku alebo referenciu.

  • Kognitívna správa dokumentov v odvetví financií a poistenia – eBook
  • Kognitívna správa dokumentov v odvetví financií a poistenia – referencia
  • Kognitívna správa dokumentov v odvetví finančníctva a poisťovníctva – infografika
Vyplnením formulára súhlasíte s použitím vašich údajov pre komerčné účely Tech Data s.r.o

Potrebujete poradiť?

Navštívte násZákladné informácie a dôležité
kontakty.