Využite
zmysluplné analýzy

Pochopte lepšie všetky procesy vo vašej firme, zlepšite ich a potom už len profitujte.

Header img analytics 37ff61a4417299249c44f0069865fbf20f79f77de67fec5f0b4f2eafa53ee2c8

Získajte maximum
benefitov IBM ANALYTICS

Správa rozhodnutíTrhové požiadavky sa rýchlo menia. Analýza dôležitých informácií z trhu vám pomôže zvládnuť rastúci objem týchto požiadaviek. Robte správne a rýchle strategické rozhodnutia na základe získaných poznatkov.

Posilnenie obchodných vzťahovAnalyzujte on-line informácie o zákazníkoch, ako sú transakcie, kontakty so zákazníkom a údaje zo sociálnych platforiem. Pomocou týchto poznatkov predvídajte uprednostňované požiadavky zákazníkov a zvýšte vďaka tomu ich lojalitu a zapojenie.

Optimalizácia procesovVyužite všetky získané dáta k lepšiemu riadeniu procesov. Poznajte, aké sú vaše silné stránky a optimalizujte procesy efektívnejšie. Ako u vás, tak u vašich zákazníkov.

O krok napred pred konkurenciouZískajte náhľad do budúceho vývoja a zmien, ktoré pre vás budú hrať kľúčovú úlohu. Vyťažte zo získaných informácii maximum a buďte krok vpred pred konkurenciou.

Popisná analýzaVyhodnoťte a správne popíšte správne súčasnú situáciu a validujte dáta pre ďalšie pokročilejšie analýzy.

Kognitívna analýzaUčte sa zo všetkých možných interakcii a výsledkov. Integrujte všetky typy analýz, hľadajte nové spojitosti, robte hypotézy a poučte sa z ich výsledkov.

Prediktívna analýzaPredpovedajte budúcnosť vašej spoločnosti a predvídajte, čo všetko by sa mohlo stať. Predvídajte riziká a správne reagujte na vzniknuté situácie prostredníctvom dát získaných z prediktívnej analýzy.

Vykonávacia analýzaAké kroky je potrebné urobiť na základe toho, čo je odhalené prediktívnou analýzou? Určte, aké je správne rozhodnutie na základe dát získaných v reálnom čase.

Aby ste udržali náskok pred konkurenciou, musíte byť schopní rýchlo reagovať na vývoj neustále sa meniacich požiadaviek spotrebiteľov na trhu. Toho dosiahnete získavaním a spracovaním relevantného objemu dát, ktoré neustále pribúdajú. K tomu potrebujete predovšetkým dobrý analytický softvér. IBM má bohaté portfólio analytických riešení vo všetkých oblastiach opisných, diagnostických, prediktívnych, normatívnych a kognitívnych. Tieto riešenia pomáhajú organizáciám zostať inovatívne a reagovať včas na trendy a trhové zmeny.

Výzvy odvetvia podnikania

MaloobchodObchodníci sa dnes potýkajú s mnohými výzvami ako narastajúci objem informácií, novovznikajúce nákupné kanály a čoraz viac informovaní a odvážnejší zákazníci, ktorí sa dožadujú neobyčajných zážitkov z nakupovania.

Viac informácií

Odvetvie financií a poisteniaDigitálna ekonomika, narastajúci objem informácií a stále väčšia regulácia vytvárajú silný tlak na spoločnosti v odvetví financií a poistenia, aby zaviedli nové riešenia a nové obchodné modely.

Viac informácií

Energetický sektorSpoločnosti, ktoré poskytujú služby v oblasti komodít sa musia vyrovnávať so zmenami v obchodných modeloch, nepretržitým riešením otázok nákladov a novými požiadavkami zákazníkov.

Viac informácií

Výrobné odvetvieV tomto vysoko konkurenčnom odvetví musia spoločnosti využiť všetky dostupné zdroje informácií a na základe analýzy dát získať komplexný pohľad na kritické obchodné a výrobné procesy.

Viac informácií

Obchodné výzvy

Prehľad o zakazníkochV dnešnej dobe majú spotrebitelia vysoké očakávania, pokiaľ ide o nakupovanie. Požadujú informácie zodpovedajúce ich životnému štýlu a špecifickým potrebám, očakávajú personalizované informovanie a ponuky šité na mieru.

Big DataSamotné veľké dáta síce nevytvárajú hodnotu, ale len kým sa nevyužijú na riešenie významných podnikateľských výziev. Pomocou spravovania, konsolidácie a analýzy týchto veľkých dát, ktorých objem, rýchlosť a rozmanitosť rastie, možno získať reálny prehľad.

Riadenie výkonnostiKeďže objem informácií narastá, vznikajú nové nákupné kanály a zákazníci sú stále náročnejší, situácia obchodných predajcov je zložitejšia a musia sa naučiť porozumieť nákupnému správaniu zákazníkov, predvídať dopyt, optimalizovať dodávku produktov a v neposlednom rade zachovať svoje marže a zvyšovať ziskovosť.

Pozrite sa na naše produkty

BezpečnosťBezpečnosť riešení IBM zahrnuje hardvér, softvér a ďalšie služby. Obsahujú sadu robustných nástrojov a osvedčených postupov s cieľom chrániť vašu firmu pred IT hrozbami.

Viac informácií

Mobilné prostredieUrobte vašu mobilnú aplikáciu intuitívnu, príťažlivú a bezpečnú. S možnosťou využitia vysokej personalizácie dokážete ponúknuť zákazníkom to, čo potrebujú a zaistiť tak ich spokojnosť.

Viac informácií

SocialIBM Social umožňuje pohodlný a jednoduchý spôsob komunikácie medzi zamestnancami, obchodnými partnermi aj zákazníkmi.

Viac informácií

CloudTech Data ponúka IBM softvérové riešenia pre cloudové služby, mobilné prostredie, sociálne platformy a bezpečnosť.

Viac informácií

Naše riešenie

Výber z IBM SPSS produktov

IBM SPSS Data CollectionZhromažďuje dáta z rôznych systémov v rámci firmy aj mimo nej a pripravuje ju na efektívne spracovanie pomocou pokročilých analytických nástrojov. (Deskriptívna analýza)

IBM SPSS ModellerPomôže vám objaviť spojitosti a vzory v dátach, ktoré vám pomôžu reagovať na budúci vývoj. Vďaka príjemnému grafickému drag-and-drop prostrediu to zvládne takmer každý. (Prediktívna analýza)

IBM SPSS StatisticsNástroj na analýzu dát, identifikáciu trendov a stanovenie prognóz. Pravá ruka každého analytika. (Prediktívna analýza)

IBM Analytical Decision ManagementPonúka optimálne odporučenia pre rozhodovanie a v reálnom čase ich automaticky poskytuje ďalším systémom a ľuďom. (Vykonávacia analýza)

Výber z IBM Cognos produktov

IBM Cognos EnterpriseVýkonný a škálovateľný business intelligence softvér pre riadenie výkonnosti podniku.

IBM Cognos ExpressDostupná "business intelligence" vrátane analýz, plánovania a reportingu. Softvér vhodný pre pracovné skupiny aj malé a stredná podniky.

IBM Cognos TM1Platforma vhodná pre tvorbu plánov, reportov; plánovanie rozpočtov, analýz a modelov.

IBM Cognos InsightPohodlný náhľad do dát, tvorba analýz a možnosti personalizovaných vizualizácii pre každého užívateľa desktopu.

Výber z IBM BigData produktov

IBM PureData for Analytics (IBM Netezza)Kombinácia hardvérového úložiska dát a vlastného serveru pre spracovanie analytických dotazov, s predpripravenou optimalizáciou bez nutnosti ladenia a s minimálnou údržbou prevádzky.

IBM BigInsightsObsahuje sadu pokročilých funkcii pre analýzu, ktorá umožňuje podnikom analyzovať obrovské objemy štrukturalizovaných a neštrukturalizovaných dát vrátane pokročilej textovej analytiky.

IBM InfospherePoskytuje komplexnú platformu dátového skladu, ktorý umožňuje prístup k štruktúrovaným aj neštrúkturovaným informáciám v reálnom čase.

Výber z IBM Asset Management produktov

IBM Maximo asset managementPoskytuje komplexnú podporu potrieb správy aktív, údržby prostriedkov a dodávky náhradných dielov.

IBM Prediktívna údržba (predictive maintenance)Ponúka optimalizáciu efektivity, využívanie strojov a zariadení.

IBM TririgaPrináša prehľad v reálnom čase o využití aktív, zariadení a priestoru, spotrebe energii a návratnosti.

Chcete vedieť viac? Neváhajte nás kontaktovať, radi vám možnosti IBM Analytics vysvetlíme.

Vami poskytnuté osobné údaje sú spracovávame v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov spoločnosti Tech Data Slovakia s.r.o., IČO: 35 771 429, so sídlom Green Point Offices, Blok F, Turčianska 2, 821 09 Bratislava. Môžete nás kedykoľvek kontaktovať za účelom výkonu svojich práv na email: [email protected] Viac informácií o ochrane a spracovaní osobných údajov nájdete tu.

Potrebujete poradiť?

Navštívte násZákladné informácie a dôležité
kontakty.